QSAN ve Western Digital ile Big Data ve Veri Depolama Çözümü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı'nda Veri Depolama çözümü olarak QSAN ve Western Digital Hibrit Projesi başarı ile devreye alınmıştır.
DepoTÜRK Bilişim A.Ş'nin 'Big Data ve Veri Depolama Çözümü' olarak 'Western Digital Ultrastar JBOD Serisi+QSAN Birleşik Depolama Kontrolörü Hibrit Çözümü' projesini başarıyla tamamlamıştır.

...
... ...

AMAÇ: Devlet güvencesi altında ki gayrimenkule ya da araziye ilişkin özel bilgileri korumak, güncellemek ve hizmete sunmaktır.

İHTİYAÇLAR

 • Yüksek performans, bütçe dostu çözümü ile kullanımı kolay
 • Güvenilir, erişilebilir ve güvenli veri depolama

ÇÖZÜM

 • Western Digital Ultrastar JBOD Serisi+QSAN Birleşik Depolama Kontrolörü

ANAHTAR SONUÇLAR

 • Uçan araçlardan toplanan veriler için kısa aktarım süresi
 • Kullanışlı, sıcak verilere kolay ulaşım

Projeni temel amacı: Konumsal harita verilerine dayalı olarak tapu sicilinde sahiplik ve kadastro bilgilerini oluşturmaktır. Günümüzde bu tür hizmetlerin yerine getirilmesinde büyük beklentiler varken doğru, güvenilir ve hızlı erişilebilir tapu ve kadastro bilgilerine (tescilli bilgiler) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle TAKBİS Projesi ve bu projenin verileri ülkenin kalkınmasında önemlidir.

Harita Dairesi Başkanı

Müşteri Profili

Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847'de Defterhane-i Amire Kalemi adı altında kurulmuştur ve çeşitli isimler altında Cumhuriyet’e kadar hizmet vermiştir. Tutulan ilk kayıtlar sadece mülkiyet ve tapu siciline yönelik olup, bu dönemde herhangi bir harita çalışması, kadastro etüdü veya kadastro tadilatı yapılmamıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bağımsız bir tapu sicil teşkilatının kurulması, özel bir alan olması, özel bir tecrübeye ihtiyaç duyması ve geniş bir kapsama sahip olması nedeniyle önem kazanmıştır. Böylece MAYIS24 yılında Tapu Genel Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Kadastro birimi MAYIS25 yılında teşkilat bünyesine eklenmiştir.

22 Kasım 2002 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlanmıştır. 8 Temmuz 2011 tarihinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmıştır.

YAPILAN PROJELER

Tapu ve Kadastro Kurumu; WEB ARAZİ SİCİLİ, LİSANSLI ARAŞTIRMA OFİSİ, SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞTİRME PROJESİ, METEDATA JEOPORTAL, ARAZİ ARŞİV BİLGİ SİSTEMİ, ÖZEL MÜLKİYET SİSTEMİ, TUSAGA -AKTİF (CORS-TR), ARSA SİCİL VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ, ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ, ARSA SİCİL VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ, ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ gibi birçok yenilikçi projeye sahiptir.

Tüm bu projeler büyük veri (big data) depolama alanı ile güçlü büyük veri işlemine (data processing) ihtiyaç duymaktadır. En son teknolojiyi kullanarak 51192 adet dosya, belge ve kitabın içeriği ile çeşitli boyutlarda toplamda yaklaşık üç milyon parça belge oluşturulmuştur.
Bunlar;

 • Yasal İşlemler- Kayıt Defterleri
 • İstanbul TKBM kitap arşivi
 • Köy ve Yayla sınırları kayıtarı mera tahsis kararları
 • Tapu Kitapları

Arşiv Belgeleri;

 • Tapu Arşiv Belgeleri Otomasyon Projesi kapsamında taranmıştır.
 • 8227 cilt tutanak, 1726 rulo mikrofilm kullanılarak mikrofilme çekildi.
 • Osmanlı alfabesinde 25.564.912 adet tapu kaydı transkript edilerek dijital ortama aktarıldı.
 • Arşiv otomasyon yazılımı ve altyapısı

Bilgilerin işlenmesi için gerekli olan, alınan görüntülerin ve meta verilerin Tapu Kurumu Veri Merkezinde yerel olarak depolanması gerekmektedir. Projeye dahil edilen birkaç kurulumla, son müşteri (kullanıcı); dayanıklı, güvenilir, yüksek performanslı, bütçe dostu bir çözümle kullanımı kolay ve az bakım gerektiren bir çözüm aramaktadır.

Proje

TAKBİS projesi ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Hizmetleri, sorunların tespiti ve çözümlerinin bulunması için ülke genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Arazi Bilgi Sistemi (ABS) mantığı içerisinde analiz edilecektir. Tapu ve kadastro hizmetleri bu sayede standart ve elektronik bir şekilde yürütülecek ve mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarına tapu bilgi sistemi çerçevesinde güvenilir ve güncel bilgiler sunulacaktır.

Sonuç

DepoTURK; yenilikçi çözüm uygulamaları ile Western Digital ve QSAN markalarını ortaklaşa birleştirmiştir. Türkiye’deki bir devlet kurumuna QSAN ve Western Digital hibrit çözümünü ilk olarak vermek bizim için büyük bir onurdur. Bu projemizde güçlü ve güvenilir QSAN Kontrolör ile esnek, yüksek yoğunluklu ve yenilikçi Western Digital UltraStar Data60 JBOD kullanılmıştır.

Genel Müdür-DepoTURK A.Ş

... ...